Interne communicatie

interne-communicatie-mammoet

Hoe krijg je ze mee?

Voor een bedrijf in de offshore, maritieme of olie-en gasindustrie is interne communicatie een uitdaging. Vaak zitten de medewerkers verspreid over de hele wereld. Ze komen uit verschillende culturen en hebben dikwijls beperkte toegang tot email, internet en andere middelen.

Zo’n diverse interne doelgroep vereist aangepaste communicatiemiddelen. Ik kan u ondersteunen met een communicatieplan en de uitvoering daarvan.

Effectieve interne communicatie geeft concurrentievoordeel

Onderzoek toont aan dat organisaties die effectief met hun medewerkers communiceren, de beste financiële resultaten behalen. Effectieve interne communicatie is een van de bepalende factoren voor succesvolle bedrijfsvoering.

Uit een studie van WattsonWyattWorldwide bleek dat bij bedrijven die effectief communiceren de aandeelhouderswaarde 47% hoger lag dan bij bedrijven met minder sterke communicatie.

Verbeterplan interne communicatie

Betrokkenheid bij de organisatie is een belangrijke factor voor de groei van een organisatie.

Waar praten medewerkers over? Hoe verspreidt informatie zich door de organisatie? Welke middelen worden er gebruikt en hoe effectief zijn die? Voldoet de overlegstructuur?

Worden de lijnmanagers voldoende ondersteund in hun communicatieve rol?

Interne communicatie draagt bij aan:

  • DNA – specifieke kenmerken van de organisatie
  • Doelgroepen – wie zijn de spelers?
  • Strategie, visie, missie en kernwaarden – zijn ze bekend en worden ze nageleefd?
  • Communicatieprocessen – informatiestromen, communicatiemiddelen, overlegstructuur
  • Thema’s – wat houdt medewerkers bezig, welke knelpunten zijn er?