Lef, innovatie en discipline

Organisaties die communiceren met lef, innovatie en discipline zijn effectiever in het creëren van betrokkenheid en het bereiken van hun bedrijfsdoelstellingen. Juist in tijden van economische uitdagingen en veranderingen maakt communicatie verschil.

Beste financiële resultaten

Onderzoek* toont aan dat organisaties die effectief met hun medewerkers communiceren, de beste financiële resultaten behalen. Effectieve interne communicatie is een van de bepalende factoren voor succesvolle bedrijfsvoering. Uit een studie van WattsonWyattWorldwide bleek dat bij bedrijven die effectief communiceren de aandeelhouderswaarde 47% hoger lag dan bij bedrijven met minder sterke communicatie.*

Bron: Wattson Wyatt Worldwide, 2009/2010, Communication ROI Study Report, en The 2011 – 2012 Change and Communication ROI Study Report